האנשים במשפט זה


האנשים המעורבים במשפט זה הם:

מטעם התביעה

עו"ד אורי (בן סימון) הדר (שינה את שם משפחתו במהלך המשפט בחלק מהחומר הוא מופיע כבן סימון ובחלק בשם הדר)

גלסמן אילן - בעבר היה שותף יחד עם אחיו שלום גלסמן במסעדת "הטיילת" שבבעלות הוריו גניה ז"ל וצבי גלסמן,

        

 בישיבה שהתקיימה במשרדי עו"ד אילן שביט והוקלטה ע"י מוקי (ההקלטה נמצאת בקטעי קול וסרטונים - ראיות לסחיטה)

בישיבה משתתפים:

מצד התובעים:

עו"ד אילן בן סימון

רו"ח יצחק כהן לחאם (מקבל שכר טרחה 3% מהסכום)

רו"ח נחמיה בן ארי

גלסמן אילן

ריכליס רונן

מצד הנתבעים:

עו"ד אילן שביט

עו"ד יוכי כדיר פז

רו"ח חייקין אילן

רו"ח חיבה ישי

חשבת בנדא רובין ליטל

בן דוד מרדכי – מוקי. 

 

 

מובאים בזאת תמלולים של קטעים מאותה ישיבת הכניעה לסחיטה:

בקטע הבא אני אומר שהכסף בחו"ל חולק שליש שליש שליש - ואף אחד מצד התובעים לא קופץ...........

אדרבא, גלסמן אילן אומר: אם אנחנו מקבלים את מה שאנחנו מבקשים לגבי עסקאות בארץ דיינו..................

להזכירכם הסכום בחו"ל היה 460,000.00 $US = לפני הצמדה 1.9 מיליון ש"ח

זמן בהקלטה 0:46:57

 

מוקי:                מותר לי להגיד משהו? מקליטים לא מקליטים?

רונן:                 לא, לא מקליטים. לא מקליטים.

מוקי:                אני יצאתי,

בן סימון:          לא מקליטים, לא מקליטים

מוקי:                אוקי.

בן סימון:          לא מקליטים ...

מוקי:                חו"ל, חו"ל זה נקי,

שביט:               אני ... גם אין ציטוטים מהפגישה הזאת

מוקי:                 אוקי. חו"ל הגרסה שלי חולק הכסף שליש, שליש, שליש, אם יש חילוקי דעות על אלף דולר, עשרת אלפים דולר, אתם רוצים לבדוק את זה?

                        אני מוכן שגם זה ייבדק אבל לא במסגרת ישראלית, המסגרת הישראלית היא תחילת התביעה כמו שזה מספרים שאתה במחזור, עלות, הפרש, חלוקה,

זה קל. אילן אמר דבר שהוא יכפה עליי כאן את הסכום, אני מקבל את זה אילן.

  דובר:               ...

מוקי:                שנייה שנייה, אילן, תן לאילן.

גלסמן אילן:      מבחינתנו.

שביט:               רק מה השם?

גלסמן אילן:      אילן.

יוכי:                 אילן.

גלסמן אילן:        ... אילן. מבחינתנו אם אנחנו מקבלים את מה שאנחנו מבקשים לגבי עסקאות בארץ דיינו  אנחנו לא,...

מוקי:                אוקי, ...בסדר, תודה אילן.

שביט:               אפשר לעשות חשבון?

מוקי:                אילן, תודה.

 

 

זמן בהקלטה 0:49:42

 

מוקי:                העיקרון מקובל?

ליטל:                ...

מוקי:                ...העיקרון מקובל? צריך להגיע למספר, לפעילות בארץ, מקובל?

בן סימון:          מוקי בוא נהיה פרקטיים...

מוקי:                אוקי.

בן סימון:             עיקרון מקובל, אם עכשיו אני אומר לך המיליון מאה שווים היום מיליון וחצי לדוגמא ואני אומר לך אנחנו רוצים מיליון וחצי אתה יכול להגיד לי העיקרון מקובל אבל אני רוצה             

                       לוגיסטיקה מיליון ארבע מאות  ... ואז העיקרון לא מקובל. אז תעזוב בוא,

                      אנחנו פשוטים. תראה התצהיר הזה עם העסקאות בחו"ל, הרי לא הייתה כוונה מלכתחילה הרי, זה גם חומר שנאסף עם הזמן ובינתיים לא נתבקשה בקשה להגדלת  התביעה. 

                      זה, אמר לך אדון אילן גלסמן ידידך לפחות לשעבר שאם מקבלים את מה שיש פה אז אין כוונה ואם הייתה כוונה אז היו מקדימים אותך בהליכה... 

 

 חייקין:              כל העניין שלא אתם לא תובעים.

 

 

ועוד קטע................ הפעם של רו"ח נחמיה בן ארי שהובא לפגישה ע"י רונן ריכליס 

(שכמובן סיפר לו במה מדובר ואולי אף בעל החשבון בשוויץ הוא לקוח או חבר של רו"ח נחמיה בן ארי)

נחמיה יושב עם עו"ד אילן שביט ואיתי ומזהיר אותי לא לעשות גילוי לרשויות ..,,,, ............................................. .......

זמן בהקלטה 1:03:32

נחמיה בן ארי:  אתה יודע מה אתה גמרת את הקריירה, מה אני אגיד לך, חבל תשמע, הם באו אליי, סך הכול רונן בגלל הזה שהוא  גילוי מרצון. עושה וזה ...

                     אמרתי להם חברה אולי הוא יעשה הוא יאכל אותה אתם כולכם תלכו לעזאזל, 

 

 

 

זמן בהקלטה 0:41:20

 

רונן:                 מוקי, אנחנו ישבנו מספר פעמים, אני אמרתי לך,

מוקי:                נתתי לך,

רונן:                 המטרה העיקרית שלנו היא המטרה לקבל את מה שמגיע לנו, מעולם לא חשבנו....

מוקי:                אין בעיה, אין בעיה, אז בואו נתחשבן.

רונן:                 מעולם לא רצינו להגיע למצב.

מוקי:                אוקי, אז בואו נתחשבן.

רונן:                 שיגיע, לאיפה שיגיע, פשוט מאוד דחקת אותנו לשמה.

מוקי:                יכול להיות עשיתי הרבה טעויות בדרך.

רונן:                 אנחנו בסופו של דבר בשורה התחתונה רוצים מה שמגיע לנו ואני חושב שישבנו והבאנו לך נייר,

                             ששמה בעצם פירטנו את הדרישות,

מהו הנייר שאליו  מתייחס ריכליס רונן?

אין זכר לאף עסקה בחו"ל רק הטעות של 88,000 $US  הם תובעים 2/3 מסכום זה = 58,666.00 $US מופיע בשורה 3 מלמטה טעויות

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

יצירת קשר
porno porno izle porno dizi izle free porn travesti